در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

آموزش

آموزش استفاده از سامانه تبلیغات متمرکز در ۳ روز انجام شده و در این فرایند تمام آنچه نیاز دارید به صورت حضوری آموزش داده خواهد شد و سوالاتی که در آینده برای شما پیش خواهد آمد به صورت تلفنی پاسخ داده خواهد شد.

محور اصلی آموزش ها نحوه انتشار مطلب، نمایش آن در نمایشگر ها، طراحی محتوا، مدیریت، راهبری و تنظیمات سامانه می باشد.

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر