در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

راهکار جامع

تیم فنی و پشتیبانی سامانه تبلیغات متمرکز سفیر با ارائه خدمت "راهکار جامع" تمامی خدمات خود را در قالب یک بسته به شما ارائه می نماید، در لیست زیر تمام خدمات این خدمت که به صورت یکجا به شما ارائه می نماید، به صورت جداگانه آمده است:

با استفاده از این خدمت دیگر نیازی به نگرانی در رابطه با پیاده سازی، مدیریت، نصب، آموزش و پشتیبانی نخواهید داشت و شبکه تبلیغات متمرکز در حالتی پایدار و امن در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر