در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage
خبر خوان

خبر خوان

محصول خبرخوان این امکان را به شما می دهد تا آخرین اخبار را از خبرگزاری های مختلف، جمع آوری نموده و در قالب یک فایل XML در اختیار شما قرار می دهد، این سامانه علاوه بر جمع آوری اخبار از سایر خبرگزاری ها امکان ثبت خبر جدید و قرار دادن در فایل خروجی را نیز در اختیار شما قرار می دهد.

فایل خروجی در قالب استاندارد بوده و شما می توانید در نرم افزار های نمایش اخبار از آن استفاده نمایید، علاوه بر استفاده در سایر نرم افزارها امکان استفاده از فایل خروجی در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر فراهم شده است و اخبار می تواند به صورت زیر نویس در نمایشگرها نمایش داده شود.

امکانات و مزایای استفاده از سامانه خبرخوان در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر:

  • سادگی در ورود اخبار و ایجاد فایل خروجی
  • امکان مرتب سازی خبرها بر اساس اولویت
  • سادگی در نمایش اخبار در نمایشگر
  • مدیریت مرکزی اخبار و عدم نیاز به نرم افزارهای جانبی
  • امکان نمایش اخبار در شبکه های بدون دسترسی به اینترنت(به عنوان مثال بانک ها و موسسات مالی)

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر