در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

استفاده از Digital Signage در زمینه مسیریابی شهری در تورنتو

شهر تورنتو برای کاهش میزان آلاینده های هوا شروع به استفاده از تبلیغات متمرکز(Digital Signage) در زمینه مسیریابی شهری نموده است. روش کار این سامانه به این صورت می باشد که شهروندان مقصد را مشخص نموده و راه های متفاوت برای رسیدن به مقصد مورد نظر به آنها نمایش داده می شود.

به عنوان مثال اگر کاربر سامانه قصد رفتن به مکان مشخصی را داشته باشد زمان پیاده روی، دوچرخه سواری، استفاده از تاکسی، مترو و اتوبوس به وی نمایش داده می شود و کاربر می تواند بهترین روش را انتخاب کند.

یکی از ویژگی های مهم این سامانه نمایش تعداد تاکسی ها و دوچرخه های موجود در ایستگاه، زمان رسیدن اتوبوس و مترو و ترافیک مسیرها می باشد.

شهر تورنتو قصد دارد با استفاده از این سامانه میزان آلایندگی هوا را در سال ۲۰۵۰ به کمترین مقدار خود برساند.

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر