در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage
کیوسک

کیوسک

از کیوسک ها در مراکز عمومی برای ارتباط با مشتریان و دریافت درخواست های آنها استفاده می شود. دلیل اصلی تبدیل شدن کیوسک ها به ابزارهایی پرکاربرد را می توان در راحتی استفاده از آن ها معرفی کرد.

سامانه تبلیغات متمرکز سفیر با بهره گیری از جدیدترین فناوری های روز دنیا و ادغام کیوسک ها با این سامانه می تواند بار زیادی را از روی دوش کارکنان شما برداشته و کارهای آن ها را انجام دهد.

امکانات و مزیت های استفاده از کیوسک های سامانه تبلیغات متمرکز سفیر:

  • امکان پیدا کردن مسیر از طریق کیوسک ها در سازمان ها و مراکز بزرگ
  • امکان معرفی و نمایش جزئیات محصولات در فروشگاه ها
  • امکان پذیرش خودکار در مراکز بهداشتی و بیمارستان ها
  • امکان دریافت سفارش در فروشگاه ها
  • امکان مدیریت ساده کیوسک

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر