در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage
بهداشت و درمان

بهداشت و درمان

در حال حاضر مراکز بهداشت و درمان به صورت فزاینده ای از تبلیغات متمرکز برای نمایش اطلاعات استفاده می کنند. با نمایش اطلاعات سودمند در رابطه با سلامت می توان در حد زیادی هزینه های عملیاتی را کاهش داده و به بهبودی سریع بیماران کمک کرد.

بیمارستان ها و مراکز درمانی دارای برنامه های کاربردی بسیار زیادی می باشند که با ادغام آنها با تبلیغات متمرکز می توان بهره وری را به شدت افزایش داد. به عنوان مثال همراه با نمایش اخبار می توان امکان دسترسی به وب سایت یا نمایش اطلاعات آب و هوا را فراهم نمود.

مزایا و کاربردهای سامانه تبلیغات متمرکز سفیر در مراکز بهداشت و درمان:

  • کاهش اضطراب بیماران در زمان انتظار با سرگرم کردن آنها
  • نمایش اطلاعات مهم در رابطه با پذیرش و کمک مالی
  • استفاده از کیوسک های مسیر یابی در مراکز درمانی جهت کاهش سردرگمی
  • نمایش اطلاعات سلامتی برای کمک به بیماران و بهبود سلامتی
  • افزایش درآمد مراکز با نمایش تبلیغات
  • آگاه سازی کارکنان از مسائل آموزشی، امنیتی و قوانین جدید
  • استفاده موثر از زمان انتظار
  • نمایش اطلاعات آب و هوا

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر