در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage
نهادهای دولتی

نهادهای دولتی

امکان برقراری ارتباط با مراجعان و کارکنان یکی از پایه ای ترین نیازهای نهادهای دولتی می باشد که با استفاده از تبلیغات متمرکز می توان این نیاز را به سادگی برطرف نمود.

تبلیغات متمرکز سفیر دارای کاربرد های بسایر زیادی در نهادهای دولتی می باشد به عنوان مثال نمایش اطلاعات راجع به سلامتی، مقاوم سازی مسکن، ارائه خدمات سریع به افرادی که مشکل شنوایی دارند یا به زبان دیگری صحبت می کنند.

کاربردها و مزایای تبلیغات متمرکز سفیر در نهادهای دولتی:

  • نمایش اطلاعات، اخطار و پیام های فوری
  • مدیریت صف و کاهش زمان انتظار
  • هدایت کارکنان به مسیر صحیح با استفاده از نقشه مسیر یاب
  • افزایش درآمد از طریق تبلیغات
  • کاهش هزینه تبلیغات چاپی
  • افزایش رضایت مشتریان
  • قابلیت ادغام با سایر سامانه های موجود در سازمان

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر