در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

فعالیت های کاربران

در سامانه تبلیغات متمرکز می توان با استفاده از صفحه "فعالیت های کاربران" و تعیین بازه زمانی موردنظر تاریخچه تمامی فعالیت های انجام شده توسط اعضای سامانه را بدست آورد.

همچنین می توان در این بخش به جزییات فعالیت انجام شده توسط اعضا دسترسی داشت.

امکانات بخش فعالیت های کاربران در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • امکان انتخاب بازه زمانی برای نمایش فعالیت های انجام شده توسط کاربران
  • امکان فیلتر کردن فعالیت ها بر اساس دسته و زیر دسته در سامانه
  • امکان فیلتر کردن کاربران سامانه بر اساس نام کاربری و IP
  • امکان مشاهده جزییات فعالیت انجام شده

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر