در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

مدیریت کاربران

صفحه "مدیریت کاربران" یکی از اساسی ترین ابزارها جهت مشخص نمودن سطوح دسترسی کاربران می باشد. امکان ایجاد گروه های مختلف و تعیین اعضای آنها به مدیر سایت این اجازه را می دهد که سازماندهی بهتری روی کاربران و وظایف آن ها داشته باشد.

در بخش مدیریت کاربران سامانه تبلیغات متمرکز سفیر با استفاده از امکاناتی که وجود دارد می توان همه کاربران را تحت کنترل داشت و به هر کاربر مجوزهای لازم جهت دسترسی به صفحات و منوهای مختلف اعطا نمود.

امکانات بخش مدیریت کاربران در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر:

  • افزودن کاربر جدید به سامانه
  • ویرایش مشخصات هرکدام از کاربران موجود در سامانه
  • حذف هر کدام از کاربران موجود در سامانه
  • ایجاد مجوز صفحات برای کاربران مختلف
  • ایجاد مجوز برای کاربران مختلف به ازای آیتم های هر منو
  • تنظیم صفحه خانگی برای هر کدام از کاربران

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر