در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

گزارش عملکرد

در سامانه تبلیغات متمرکز در بخش گزارش عملکرد می توان با تعیین بازه زمانی و همچنین انتخاب گروه یا گروه های مختلف تاریخچه ای از عملکرد آن گروه یا گروه های خاص را در بازه زمانی انتخاب شده که شامل زمان فعالیت سامانه، زمان فعال بودن و مدت زمان فعال بودن شبکه می باشد را به درصد و ساعت مشاهده کرد.

امکانات بخش گزارش عملکرد در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • امکان انتخاب بازه زمانی برای نمایش فعالیت های انجام شده در آن بازه
  • امکان انتخاب حوزه یا حوزه هایی برای نمایش عملکردشان
  • امکان مشاهده جزییات چیدمان هایی که بر روی پلیر انتخاب شده قرار دارند
  • امکان مشاهده جزییات محتواهایی که بر روی پلیر انتخاب شده به نمایش گذاشته شده
  • امکان مشاهده جزییات فایل هایی که بر روی سامانه برای حوزه های مختلف وجود دارند

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر