در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

قالب ها

با امکاناتی که در صفحه مدیریت قالب ها قرار داده شده است، می توان به مشخصات هرکدام از قالب های موجود در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر دسترسی داشت و تغییرات موردنظر را بر روی آنها اعمال کرد.

امکانات بخش مدیریت قالب ها در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • جستجوی هرکدام از قالب های موجود در سامانه بر اساس نام و تگ
  • حذف هر کدام از قالب های موجود در سامانه
  • ایجاد مجوزهای لازم برای قالب های مختلف

تفکیک پذیری

در بخش تفکیک پذیری سامانه تبلیغات متمرکز سفیر با استفاده از امکاناتی که وجود دارد می توان به مشخصات هرکدام از رزولوشن های موجود در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر دسترسی داشت و تغییرات موردنظر را بر روی آنها اعمال کرد.

امکانات بخش تفکیک پذیری در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • جستجوی هرکدام از رزولوشن های موجود در سامانه بر اساس نام
  • ایجاد مجوزهای لازم برای رزولوشن های مختلف
  • ویرایش مشخصات رزولوشن ها
  • حذف رزولوشن های موجود در سامانه

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر