در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

نشست ها

در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر با استفاده از این قسمت، و براساس نوع حضور کاربر در سامانه و تاریخ دلخواه می توان جزئیات نشست ها یعنی تمام کاربرانی که در سامانه سفیر وارد شده اند را مشاهده کرد.

همچنین با زدن دکمه خروج هر کدام از کاربران که در لیست نمایش داده می شود می توان به فعالیت وی در سامانه خاتمه داد.

امکانات بخش نشست های سامانه تبلیغات متمرکز سفیر:

  • فیلتر کردن نشست ها بر اساس نوع کاربر در سامانه
  • امکان انتخاب تاریخ برای نمایش نشست یا نشست های مورد نظر
  • امکان خارج کردن کاربران از سامانه

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر