در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

مدیریت زمانبندی

مدیریت زمانبندی یکی از ابزارهای مهم جهت مدیریت صحیح زمان برای نمایش چیدمان هایی است که در سایت وجود دارند.

افزودن چیدمان برای یک بازه تاریخی مشخص در یک یا چند حوزه و امکان زمانبندی نحوه نمایش در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر.

امکانات بخش مدیریت زمانبندی در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • جستجوی چیدمان مورد نظر بر اساس نام
  • امکان انتخاب حوزه یا حوزه هایی که قرار است چیدمان مورد نظر برای آنها نمایش داده شود
  • امکان انتخاب بازه زمانی بر اساس روز یا هفته یا ماه برای نمایش چیدمان مورد نظر
  • امکان ایجاد محدودیت زمانی برای دانلود چیدمان

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر