در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

گزارش نموداری

با ورود به بخش راهبری قسمت گزارش نموداری سامانه تبلیغات متمرکز سفیر ، یک سری از گزارشات در این صفحه قرار داده شده است که شما به سادگی می توانید از آنچه در سامانه در حال اجرا شدن است مطلع شوید و به وضعیت کلی سامانه سفیر نظارت داشته باشید.

امکانات صفحه گزارش نموداری در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • مشاهده تعداد چیدمان های استفاده شده در هر ماه
  • مشاهده تعداد چیدمان های پر کاربرد
  • مشاهده حجم محتوای افزوده شده در ۳۰ روز گذشته
  • مشاهده تعداد محتواهای اضافه شده در هر ماه
  • مشاهده تعداد ثبت لاگ هر کاربر
  • مشاهده وضعیت اتصال نقاط
  • مشاهده تعداد نقاط به تفکیک هر گروه

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر