در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

مدیریت چیدمان

صفحه "مدیریت چیدمان" یکی از اساسی ترین ابزارها جهت مدیریت نحوه نمایش نمایشگرها می باشد که در پنل مدیریت سامانه سفیر قرار داده شده است.

در این بخش از سامانه تبلیغات متمرکز سفیر با امکان افزودن، کنترل و اعمال تغییرات در حوزه چیدمان ها و نحوه نمایش آن ها می توانید، تمام فرایندها را در چند گام ساده انجام دهید.

امکانات بخش مدیریت چیدمان در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • جستجوی چیدمان مورد نظر بر اساس نام و تگ
  • فیلتر چیدمان های موجود بر اساس حذف شده یا نشده بودن چیدمان ، مالک چیدمان
  • افزودن چیدمان جدید به سامانه
  • امکان ایجاد زمانبندی برای هریک از چیدمان های سامانه
  • امکان ایجاد طراحی دلخواه برای چیدمان انتخابی
  • ویرایش مشخصات هرکدام از چیدمان های موجود در سامانه
  • حذف هر کدام از چیدمان های موجود در سامانه
  • ایجاد مجوز لازم برای چیدمان مورد نظر
  • امکان مشاهده برنامه پخش چیدمان های مختلف
  • امکان مشاهده جزییات چیدمان های مختلف

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر