در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

مدیریت گروه های کاربران

با استفاده از امکانات صفحه "مدیریت گروه های کاربران" می توان کاربران مختلف را گروه بندی نموده و تغییرات را روی یک یا چند گروه اعمال کرد.

امکانات بخش مدیریت گروه های کاربران در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • ایجاد گروه
  • ویرایش مشخصات گروه های مختلف
  • مدیریت و انتخاب اعضای هر گروه از کاربران
  • ایجاد مجوز صفحات برای گروه کاربران مورد نظر
  • مدیریت مجوزهای مورد نیاز گروه انتخابی
  • حذف گروه

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر