در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

مدیریت دانلود

از بخش مدیریت دانلود به منظور کنترل و زمانبندی دریافت فایل ها در نقاط انتهایی از سرور استفاده می شود.

در این قسمت ، می توان زمان شروع و پایان دانلود را تعیین کرد که این زمان دانلود در واقع برای وقتی است که حجم چیدمان زیاد است و زمان هایی را برای دانلود چیدمان باید انتخاب کرد که حجم تراکنش های کمتری وجود دارد. برای مثال راهبر سامانه می تواند چند روز قبل از دهه فجر، چیدمان مورد نظر خود را برای پخش زمانبندی کند و محدوده ساعت مجاز دانلود را به پلیر ها از ساعت ۲۰ الی ۶ صبح تنظیم نماید. این در حالی است که راهبر سامانه درصورت دریافت پخش آگهی یک تسهیلات جدید با قید فوریت می تواند بازه زمانی ساعت دانلود را برای زمانبندی چیدمان جدید لحاظ ننموده و یا بازه مجاز را افزایش دهد.

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر