در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

وضعیت اتصال نقاط

در صفحه "وضعیت اتصال نقاط" از سامانه تبلیغات متمرکز سفیر می توان وضعیت پلیرها را در بازه های مختلف تاریخی مشاهده نمود.

امکانات بخش "وضعیت اتصال نقاط" در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • امکان مشاهده وضعیت سیستم به صورت نموداری
  • امکان تعیین بازه زمانی های متفاوت بر روی نمودار و چک کردن سامانه در بازه انتخابی
  • امکان مشاهده آخرین وضعیت کل نمایشگرهایی که در سامانه وجود دارند
  • امکان مشاهده آخرین پیغامی که برای پلیر در سامانه ثبت شده است
  • امکان مشاهده جزییات آخرین پیغام ثبت شده شامل نام کاربر ثبت کننده پیغام ، تاریخ و زمان ثبت پیغام و متن پیغام ثبت شده

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر