در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

مدیریت گروه های نمایشگر

با استفاده از ایزارهایی که در صفحه "مدیریت گروه های نمایشگر" در اختیار شما قرار داده می شود می توانید نمایشگرهای مختلف را گروه بندی نموده و دستورات را روی یک گروه یا گروه های مختلف اجرا نمایید.

امکانات بخش مدیریت گروه های نمایشگر در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • ایجاد گروه
  • انتخاب اعضای هر گروه از نمایشگرها
  • مدیریت مجوزهای مورد نیاز گروه انتخابی
  • ویرایش مشخصات گروه مورد نظر
  • حذف گروه مورد نظر

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر