در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

مدیریت نمایشگرها

در بخش مدیریت نمایشگرهای سامانه تبلیغات متمرکز سفیر با استفاده از امکاناتی که وجود دارد می توان به مشخصات هرکدام از نمایشگرهای موجود دسترسی داشت و تغییرات موردنظر را بر روی آنها اعمال کرد.

امکانات بخش مدیریت نمایشگرها در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

  • ویرایش مشخصات هرکدام از نمایشگرهای موجود در سامانه
  • حذف هر کدام از نمایشگرهای موجود در سامانه
  • ایجاد مجوزهای گروه برای نمایشگر مورد نظر
  • نمایش جزییات نمایشگر انتخابی در مخزن
  • امکان تغییر چیدمان پیش فرض نمایشگر مورد نظر
  • امکان ایجاد زمانبندی برای نمایشگر مورد نظر

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر