در حال بارگذاری...
سامانه اطلاع رسانی و تبلیغات متمرکز سفیر - Digital Signage

طراحی چیدمان

طراحی چیدمان یکی از اساسی ترین ابزارها جهت طراحی صحیح چیدمان هایی است که در سایت استفاده شده و به معرض نمایش در می آید.

در سامانه تبلیغات متمرکز با استفاده از این بخش می توان چیدمان موردنظر را به نحو دلخواه طراحی کرد.

یکی از ویژگی های سامانه سفیر رابط کاربری قدرتمند برای طراحی چیدمان می باشد، با استفاده از این ابزار شما می توانید طراحی را به صورت کاملا گرافیکی انجام دهید.

امکانات بخش طراحی چیدمان در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر :

 • انتخاب رنگ یا تصویر برای زمینه
 • امکان ویرایش مشخصات چیدمان
 • امکان ایجاد زمانبندی برای چیدمان
 • امکان پیوست انواع مختلف فایل
 • امکان افزودن نواحی به زمینه طراحی
 • امکان ذخیره طراحی چیدمان به عنوان قالب در سامانه
 • امکان افزودن فایل های مختلف در بخش جدول زمانی ناحیه انتخاب شده
 • امکان ویرایش، حذف و ایجاد مجوز برای فایل های افزوده شده در بخش جدول زمانی ناحیه
 • امکان تنظیم موقعیت ناحیه ها در فضای طراحی چیدمان به صورت دستی
 • امکان حذف ناحیه ها از فضای طراحی
 • امکان ایجاد مجوز برای ناحیه ها

عضویت خبرنامه

آگاهی از جدیدترین فناوری تبلیغات متمرکز در سامانه تبلیغات متمرکز سفیر